Video Merz Club Thailand

Skin Radiance By Merz Aesthetics
Beauty Tips “แต่งตัวอย่างไรให้ดูผอมเพรียว” by Guitar - Patinya
5 KOLs Doctor The Happiness Journey : Merz Aesthetics Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=D26OVddUf_k
Ultherapy One Mllion Lift, One Beautiful World

ผลงานและรางวัลการันตี

เมิร์ซ เอสเธติกส์ เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์สำคัญของ Ultherapy สวยด้วยเสียงทรีทเมนต์เพื่อการยกกระชับผิวหน้าและลำคอ ด้วยเครื่องอัลเธอร่า ครบ 1 ล้านทรีทเมนทต์ทั่วโลก